ua
Український
HoReCa
Кластер

консолідована платформа, спрямована на зміцнення та розвиток виробників товарів та послуг для сфери HoReCa, створення еко-системи відносин між виробниками та представниками HoReCa в Україні та на закордонних ринках.

КОРОТКОСТРОКОВІ ЦІЛІ:
ПОБУДОВА
СИЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ
Активізувати обмін знаннями та ресурсами між учасниками кластера для взаємної підтримки та синергії
МАРКЕТИНГ ТА ПРОМОЦІЯ
Розробка та реалізація ефективних маркетингових стратегій для підвищення свідомості про український ринок HoReCa на внутрішньому та міжнародному рівнях
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Привернути грантове фінансування та інвестиції для розвитку інфраструктури та підтримки інноваційних проектів в галузі
ПІДВИЩЕННЯ
СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ
Розробка та впровадження стандартів якості послуг та продукції, що відповідають міжнародним вимогам
ЕКСПАНСІЯ
НА НОВІ РИНКИ
Ідентифікація та розвиток нових ринків для експорту продукції та послуг українського ринку HoReCa
ДОВГОСТРОКОВІ ЦІЛІ:
ЗМІЦНЕННЯ
РОЗШИРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ
як визнаного гравця в виробництві товарів та послуг для індустрії гостинності та ресторанного бізнесу на міжнародному рівні
РОЗШИРЕННЯ
МЕРЕЖІ ПАРТНЕРСТВ
налагодження та поглиблення стратегічних партнерств з міжнародними організаціями, асоціаціями та урядовими структурами
ВСТАНОВЛЕННЯ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
розробка та зміцнення відносин з посольствами та консульствами країн, представлених в Україні, для розвитку міжнародного співробітництва
РОЗВИТОК
ЦИФРОВИХ ПРОДУКТІВ
промоція новітніх цифрових розробок українських компаній у галузі HoReCa для оптимізації процесів та підвищення ефективності бізнес
ВАЖЛИВІСТЬ КЛАСТЕРУ
Український HoReCa кластер відіграє важливу роль у виході українських виробників/експортерів товарів та послуг для готельного та ресторанного бізнесу на міжнародні ринки
Це стає можливим завдяки забезпеченню учасників кластера доступом до глобальних ринків, сприянню у налагодженні міжнародних контактів та використанню зовнішніх ресурсів.
Кластер також допомагає підприємствам адаптувати продукцію та послуги до міжнародних стандартів і вимог, підвищуючи їх конкурентоспроможність на світовій арені.